Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Readnet Publications

Προγραμματιστής PHP

Στην Readnet Publications σκεφτόμαστε το μέλλον και αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες του αύριο, σήμερα. Βασικά χαρακτηριστικά της Readnet είναι η ευελιξία και η αγάπη προς την καινοτομία. Η εταιρία προσφέρει ένα δημιουργικό περιβάλλον, όπου η πρωτοβουλία ενθαρρύνεται και το αποτέλεσμα επιβραβεύεται.

Περιγραφή θέσης:

Η ομάδα της Readnet ψάχνει τον κατάλληλο υποψήφιο που θα γίνει μέλος της ομάδας μας και της καθημερινά εξελισσόμενης ομάδας πληροφορικής μας.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Καλή γνώση PHP - τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (HTML, CSS, Javascript)
 • Καλή γνώση βάσεων δεδομένων (MySQL)
 • Γνώσεις remote & local development (SSH, Git, XAMPP, LAMP)
 • Ανάπτυξη backend κώδικα με γνώμονα το scaling
 • Αγάπη για όμορφο design
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Προαιρετικά χαρακτηριστικά:

 • Γνώσεις διαχείρισης Google Cloud (IAM, Compute Engine, VPC Network)
 • Εξοικείωση με εργαλεία όπως το Slack, Trello, G-Suite, Hotjar
 • Γνώσεις διαχείρισης Linux (terminal, bash, SSH)
 • Γνώση Frameworks (Lavarel, Smarty, Vue.js, κ.α.)
 • Γνώσεις διαχείρισης και αποσφαλμάτωσης Apache, MySQL
 • Διαχείριση και ανάπτυξη σε περιβάλλον Wordpress, Woocommerce
 • Γενικές τεχνολογικές γνώσεις και αγάπη για μάθηση

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών βάσει δεξιοτήτων και εμπειρίας
 • Τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον

Δήλωση ενδιαφέροντος

Υπεύθυνος/η Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Marketing

Στην Readnet Publications έχουμε ως μοναδικό στόχο να βοηθήσουμε γονείς και δασκάλους να υποστηρίξουν τα παιδιά στην μαθησιακή διαδικασία και να προσφέρουμε σε αυτή κοινότητα μέσω της τεχνολογίας. Βασικά χαρακτηριστικά της Readnet είναι η ευελιξία και η αγάπη προς την καινοτομία. Η εταιρία προσφέρει ένα δημιουργικό περιβάλλον, όπου η πρωτοβουλία ενθαρρύνεται και το αποτέλεσμα επιβραβεύεται.

Περιγραφή θέσης:

Η ομάδα της Readnet χρειάζεται έναν άνθρωπο που μπορεί να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται την εικόνα της εταιρείας, τόσο σε online όσο και σε offline επίπεδο.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Αγάπη για την καινοτομία
 • Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Τουλάχιστον ένας χρόνος εμπειρίας σε οποιοδήποτε τομέα του marketing, offline και online
 • Γνώση των παραδοσιακών πρακτικών στο marketing αλλά και συνεχής αναζήτηση της πρωτοτυπίας
 • Υπομονή, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και προσήλωση στο στόχο
 • Εξοικείωση με Facebook και Google Ads κ.α.
 • Εξοικείωση με διάφορα εργαλεία όπως το Klear, Mailchimp κ.α.
 • Αγάπη για το όμορφο design
 • Δυνατότητα σκέψης πέρα από τα εσκαμμένα (thinking out of the box)
 • Γνώση εργαλείων ανάλυσης Google, Hotjar κ.α.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις διαχείρισης budget

Προαιρετικά χαρακτηριστικά:

 • Σπουδές πάνω στην επιστήμη της Επικοινωνίας (online course/ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ)
 • Εξοικείωση με εργαλεία όπως το Slack, Trello, G Suite
 • Εξοικείωση με εργαλεία όπως το Adobe Photoshop/Illustrator, Affinity Photo/Designer, Adobe Premiere Pro/After Effects, Final Cut Pro, DaVinci Resolve
 • Γνώση του τομέα της εκπαίδευσης

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών βάσει δεξιοτήτων και εμπειρίας
 • Τεράστιες δυνατότητες εξέλιξης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον

Δήλωση ενδιαφέροντος