Αναγνωστικές δυσκολίες: Αποτελεσματικές παρεμβάσεις Μεγαλύτερη προβολή

Αναγνωστικές Δυσκολίες: Αποτελεσματικές Παρεμβάσεις Συλλογικός τόμος

30,00 € με Φ.Π.Α

ISBN: 978-618-83690-0-9 / 978-618-83690-2-3


e-book

Σύντομη περιγραφή: Το βιβλίο αυτό αποτελείται από μια μεγάλη συλλογή παρεμβάσεων σχετικά με την ανάγνωση. Οι συγγραφείς είναι μάχιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι γνωρίζουν καλά τις ανάγκες των μαθητών με δυσκολίες στη Γλώσσα, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά και την επίδοση στα υπόλοιπα μαθήματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

Αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τις αναγνωστικές δυσκολίες

Σωτηρία Τζιβινίκου

Αξιολογώντας και παρεμβαίνοντας σε μαθήτρια του δημοτικού με νοητική ανωριμότητα: μια μελέτη περίπτωσης σε ολιγοθέσιο σχολείο

Γεώργιος Μουτσινάς, Εκπαιδευτικός (Δάσκαλος)

Αποκατάσταση αναγνωστικών δυσκολιών μαθήτριας Γυμνασίου με ειδικές μαθησιακές διαταραχές

Χριστίνα Βλάχου, Φιλόλογος

Παρέμβαση για τη βελτίωση αναγνωστικών δεξιοτήτων σε μαθητή Δ΄ Δημοτικού

Μαρία Ρώσιου, ΕκπαιδευτικόςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Βελτίωση επιμέρους αναγνωστικών δεξιοτήτων μαθήτριας σε επικινδυνότητα εμφάνισης αναγνωστικής δυσκολίας

Χρυσούλα Ρέτσα, Φυσικός (Med Προχωρημένες σπουδές στη φυσική, Ειδική Αγωγή)

Ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων μαθητή πρώτης σχολικής ηλικίας με πολλαπλές αναπηρίες

Παναγιώτα Καράμπελα, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μελέτη περίπτωσης για τη βελτίωση αναγνωστικής δεξιότητας σε μαθητή με οριακή νοημοσύνη

Δέσποινα Φιλιππή, Φιλόλογος

Παρεμβαίνοντας στις αναγνωστικές δεξιότητες μαθήτριας Ε΄ Δημοτικού με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες

Αιμιλία Γαρμπή, Εκπαιδευτικός (Χημικός)

Μελέτη περίπτωσης για την αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσκολιών μαθητή με αυτισμό στην προσχολική ηλικία

Ελένη Σουλούκου, Λογοθεραπεύτρια

Διδακτική παρέμβαση σε μαθητή Ε’ Δημοτικού με αναγνωστικές δυσκολίες

Ευαγγελία Γκερμπεσιώτη, Νηπιαγωγός

Αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσκολιών μαθητή της Γ΄ Γυμνάσιου: μια μελέτη περίπτωσης

Αβραάμ Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτικός

Μελέτη περίπτωσης μαθητή με δυσκολίες στην ανάγνωση με βάση την εκτίμηση εκπαιδευτικού

Σπυρέτα Σπυροπούλου, Εκπαιδευτικός (Δασκάλα)

Αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσκολιών: μια μελέτη περίπτωσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ειρήνη Βαρελά, Εκπαιδευτικός (Μαθηματικός)

Στοχευόμενη αξιολόγηση & παρέμβαση σε μαθητή προσχολικής ηλικίας με δυσκολίες στον προφορικό λόγο

Παναγιώτα Κουφογιαννίδου, Νηπιαγωγός

Ανάπτυξη φωνολογικής ενημερότητας σε δίγλωσση μαθήτρια της Α΄ Δημοτικού

Αλεξάνδρα Αντωνιάδου, Ειδική Παιδαγωγός

Αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσκολιών μαθητή Β’ τάξης Δημοτικού σχολειού

Καρανικόλας Βασίλειος, Δάσκαλος

Παρέμβαση σε μαθητή Γ΄ Δημοτικού με ήπιες αναγνωστικές δυσκολίες

Καραμπατζάκη Ευδοκία, Φιλόλογος

Αποτελεσματική παρέμβαση, αναγνωστικές δυσκολίες, αναγνωστικές δεξιότητες

Αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τις αναγνωστικές δυσκολίες

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ