Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω: Αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην ανάγνωση και τη γραφή για μαθητές με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες Μεγαλύτερη προβολή

Αξιολογώ Σχεδιάζω Διδάσκω: Αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην ανάγνωση και τη γραφή για μαθητές με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες

Νέο προϊόν

70,00 € με Φ.Π.Α

Συγγραφέας: Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

ISBN: 978-618-84140-2-0

ΕΝΤΥΠΟ


ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σύντομη περιγραφή: Το βιβλίο παρέχει α) την θεωρητική τεκμηρίωση σε σχέση με τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη Γλώσσα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και β) έτοιμο-προς-χρήση εκπαιδευτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό και τον/την ειδικό/ειδική παιδαγωγό και τους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τους επιμέρους παράγοντες αυτής, τη φωνημική και φωνολογική επίγνωση, την ευχέρεια και την κατανόηση. Παρέχει έτοιμα σχέδια διδασκαλίας με επισυναπτόμενα φύλλα εργασίας για τους παραπάνω τομείς.

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

Κεφάλαιο 1ο: Η ανάγνωση και τα συστατικά της

Κεφάλαιο 2ο: Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Κεφάλαιο 3ο: Αναδυόμενος γραμματισμός

Κεφάλαιο 4ο: Εκπαιδευτική αξιολόγηση ανάγνωσης και γραφής

Κεφάλαιο 5ο: Διδακτικές αποφάσεις, διδακτικοί στόχοι, διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές

Κεφάλαιο 6ο: Καλές πρακτικές για την ανάπτυξη και ενίσχυση του αναδυόμενου γραμματισμού

Κεφάλαιο 7ο: Στρατηγικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της φωνημικής και φωνολογικής επίγνωσης

Κεφάλαιο 8ο: Στρατηγικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναγνωστικής ευχέρειας και του λεξιλογίου

Κεφάλαιο 9ο: Στρατηγικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης

Κεφάλαιο 10ο: Στρατηγικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της γραφής Α) της ορθογραφίας Β) της παραγωγής γραπτού κειμένου


Βιβλιογραφία
Κατάλογος-Ευρετήριο (Index) ονομάτων και εννοιών
Γλωσσάρι
Παράρτημα

Σχέδια διδασκαλίας, φύλλα εργασίας, ανάγνωση, αναγνωστική κατανόηση, αναγνωστική ευχέρεια, γραφή, ορθογραφία, δημιουργική γραφή, στρατηγικές.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ