Η Ανάγνωση, Χθες, Σήμερα, Αύριο - Από τις θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη και παρέμβαση Μεγαλύτερη προβολή

Η ανάγνωση Χθες Σήμερα Αύριο

40,00 € με Φ.Π.Α

ISBN: 978-618-83690-1-6 Β΄ΕΚΔΟΣΗ


e-book

Σύντομη περιγραφή: Το βιβλίο είναι συλλογή επιστημονικών άρθρων που άπτονται της Ανάγνωσης ως πεδίο έρευνας και πεδίο εκπαιδευτικής πρακτικής, διαχρονικά.

Οι συμμετέχοντες συγγραφείς είναι:

Γκανά Ελένη, Επ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας

Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Σωτηρία Τζιβινίκου, Επ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

Εισαγωγικό σημείωμα: Το δικαίωμα ΟΛΩΝ των παιδιών στην ανάγνωση και τη μάθηση: Μια συζήτηση που αξίζει να αναθερμανθεί...

Κεφάλαιο 1ο: Θεωρήσεις για την Ανάγνωση:

Κεφάλαιο 2ο: Η διδασκαλία της ανάγνωσης στο ελληνικό σχολείο

Κεφάλαιο 3ο: Από την ανάγνωση στις αναγνωστικές δυσκολίες

Κεφάλαιο 4ο: Νέες Τεχνολογίες και η Συμβολή τους στην Ανάγνωση

Κεφάλαιο 5ο: Αναγνωστικές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις

Ανάγνωση, φωνημική επίγνωση, φωνολογική επίγνωση, αποκωδικοποίηση, αναδυόμενος γραμματισμός, πρώτη ανάγνωση, reading wars

Το βιβλίο είναι συλλογή επιστημονικών άρθρων που άπτονται της Ανάγνωσης ως πεδίο έρευνας και πεδίο εκπαιδευτικής πρακτικής, διαχρονικά.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ