Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης: Συνοπτικός οδηγός για τις ανάγκες υποστήριξης των σχολείων στον σχεδιασμό και στην πράξη Μεγαλύτερη προβολή

Μόνο Online!

Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης: Συνοπτικός οδηγός για τις ανάγκες υποστήριξης των σχολείων στον σχεδιασμό και στην πράξη

0,00 € με Φ.Π.Α

ISBN: 978-618-84140-1-3


e-book

Σύντομη περιγραφή: Το βιβλίο Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης: Συνοπτικός οδηγός για τις ανάγκες υποστήριξης των σχολείων στον σχεδιασμό και στην πράξη αποτελεί “εγχειρίδιο χρήσης” για την εφαρμογή του προτεινόμενου Μοντέλου Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) και επιθυμεί να τοποθετήσει και να δημιουργήσει μια πρώτη επιστημονική βάση στην ανάπτυξη Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Το παιδαγωγικό αυτό εργαλείο έχει στόχο να περιγράψει το παρόν επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού, να καθοδηγήσει με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα την εκπαίδευσή του και να περιγράψει τους χρησιμοποιούμενους πόρους.

 

Οι συμμετέχοντες συγγραφείς είναι:

Αδριανός Γ. Μουταβελής, Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση, Συντονιστής 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου, Επ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας

 

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

Εισαγωγή

Νομοθεσία & Εφαρμογή

Το ΕΠΕ σε βήματα – Διαδικασία

Βαθμοί ευελιξίας

Ρόλοι

Συναντήσεις ομάδας ΕΠΕ με γονείς

Περιγραφή στοχοθεσίας ΕΠΕ

Μέθοδος συγγραφής στόχων

Επίλογος

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, παρέμβαση, ευελιξία, αξιολόγηση επιπέδου, στοχοθεσία

Το βιβλίο Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης: Συνοπτικός οδηγός για τις ανάγκες υποστήριξης των σχολείων στον σχεδιασμό και στην πράξη αποτελεί “εγχειρίδιο χρήσης” για την εφαρμογή του προτεινόμενου Μοντέλου Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) και επιθυμεί να τοποθετήσει και να δημιουργήσει μια πρώτη επιστημονική βάση στην ανάπτυξη Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ