Μαθησιακές Δυσκολίες & Γλώσσα - Λεξιλόγιο και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Μεγαλύτερη προβολή

Μαθησιακές Δυσκολίες & Γλώσσα - Λεξιλόγιο και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

50,00 € με Φ.Π.Α

Συγγραφέας: Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

ISBN: 978-618-83975-4-5

Σελ.: 292

Έτος έκδοσης: Σεπτέμβριος 2018


e-book

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Τζιβινίκου, Σ. (2018). Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα: Λεξιλόγιο-Διδακτικές Εφαρμογές. Πακέτο Στρατηγικών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 2ο βιβλίο. Βόλος: Readnet Publications.

Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό αποτελείται από μια μεγάλη συλλογή σταυρόλεξων και κρυπτόλεξων για μαθητές από την Α ως την ΣΤ δημοτικού. Το υλικό είναι έτοιμο-προς-χρήση, και προσφέρεται στον τον/την εκπαιδευτικό και τον/την ειδικό/ειδική παιδαγωγό και τους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και ιδιαίτερα στο λεξιλόγιο.

Έχει στόχο τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών της πρώτης και δεύτερης σχολικής ηλικίας.

Ως έμμεσο όφελος προκύπτει η ενίσχυση του οπτικού/αυτοματοποιημένου λεξιλογίου των μαθητών και έτσι, ενισχύεται πολύ σημαντικά η αναγνωστική ευχέρεια.

Οι ομάδες των λέξεων που περιλαμβάνονται στα σταυρόλεξα και τα κρυπτόλεξα αντιστοιχούν με το λεξιλόγιο του επίσημου προγράμματος σπουδών ανά τάξη. Το λεξιλόγιο στις μικρές τάξεις προέρχεται από το μάθημα της Γλώσσας, ενώ το λεξιλόγιο των σταυρόλεξων των μεγάλων τάξεων προέρχεται από τα μαθήματα της Γλώσσας, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας. Έτσι, ικανοποιείται η συνθήκη της διαθεματικότητας.


Περισσότερες λεπτομέρειες

share

 • Κρυπτόλεξα με λέξεις από το λεξιλόγιο της Α΄ Δημοτικού

 • Κρυπτόλεξα με λέξεις από το λεξιλόγιο της Β΄ Δημοτικού

 • Σταυρόλεξα με λέξεις από το λεξιλόγιο της Α΄ Δημοτικού

 • Σταυρόλεξα με λέξεις από το λεξιλόγιο της Β΄ Δημοτικού

 • Σταυρόλεξα με λέξεις από το λεξιλόγιο της Γ΄ Δημοτικού

 • Σταυρόλεξα με λέξεις από το λεξιλόγιο της Δ΄ Δημοτικού

 • Σταυρόλεξα με λέξεις από το λεξιλόγιο της Ε΄ Δημοτικού

 • Σταυρόλεξα με λέξεις από το λεξιλόγιο της ΣΤ΄ Δημοτικού

Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, λεξιλόγιο, ανάγνωση, οπτικό λεξιλόγιο, αναγνωστική ευχέρεια, διαθεματική μάθηση

 • για μαθητές με φτωχό λεξιλόγιο, που δεν ανταποκρίνονται στη συνηθισμένη διδασκαλία

 • για μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες

 • για μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες ανεξάρτητα από την αιτία τους

 • για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ΟΛΩΝ των μαθητών

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ