Μαθησιακές Δυσκολίες & Γλώσσα - Αναγνωστική κατανόηση και ευχέρεια Μεγαλύτερη προβολή

Μαθησιακές Δυσκολίες & Γλώσσα - Αναγνωστική κατανόηση και ευχέρεια

50,00 € με Φ.Π.Α

Συγγραφέας: Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

ISBN: 978-618-83975-3-8

Σελ.: 245

Έτος έκδοσης: Σεπτέμβριος 2018


e-book

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Τζιβινίκου, Σ. (2018). Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα: Αναγνωστική κατανόηση και ευχέρεια. Πακέτο Στρατηγικών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 3ο βιβλίο. Βόλος: Readnet Publications.

Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει έτοιμο-προς-χρήση εκπαιδευτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό και τον/την ειδικό/ειδική παιδαγωγό και τους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στην αναγνωστική κατανόηση και αναγνωστική ευχέρεια. Μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στην κειμενοκεντρική προσέγγιση της ανάγνωσης όσο και στην ολική (balance) προσέγγιση της διδασκαλίας της ανάγνωσης.

Χωρίζεται σε 2 μεγάλες συλλογές στρατηγικών: Α. στις στρατηγικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης, Β. στις στρατηγικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της αναγνωστικής ευχέρειας.

Οι στρατηγικές οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο, προτείνονται για ομαδική (ομαδοσυνεργατική) διδασκαλία, για διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τυπική τάξη, και παρεμβάσεις στα τμήματα ένταξης. Μπορούν να προσαρμοστούν στη διδασκαλία ατομικών μαθημάτων ενίσχυσης της ανάγνωσης. Μπορούν να προσαρμοστούν στην διδακτική προσέγγιση των «μικρών παρεμβάσεων» (mini lessons).

Οι διδακτικές εφαρμογές και τα παραδείγματα είναι βασισμένα στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας, και της Ιστορίας των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού.

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

 • Στρατηγικές – ΠΡΙΝ την ανάγνωση  

 • Στρατηγικές – ΚΑΤΑ την ανάγνωση  

 • Στρατηγική ΜΕΤΑ την ανάγνωση: Περίληψη

 • Στρατηγική της περίληψης: Βήματα

 • Στρατηγική της περίληψης: Εφαρμογές και φύλλα εργασίας

 • Γραφικοί Οργανωτές: Πρότυπα  και Διδακτικές Εφαρμογές

Β. ΕΥΧΕΡΕΙΑ  

 • Επαναλαμβανόμενες αναγνώσεις   

 • Ανάγνωση κατά ζεύγη μαθητών   

 • Νευρολογικό Αποτύπωμα  

 • Χορωδιακή Ανάγνωση  

 • Ακούω-Διαβάζω

 • Ηχοβιβλία

 • Μαγνητοφώνηση της ανάγνωσης

 • Θεατρική ανάγνωση

 • Ανάπτυξη οπτικού λεξιλογίου / sight vocabulary & καρτέλες λέξεων / Flashcards

 • Επιτραπέζιο παιχνίδι-φιδάκι

 • Τονισμός / Επιτονισμός

 • 1΄ ανάγνωση

 • Διάβασε την επόμενη λέξη

 • Διόρθωσε το μοντέλο

Aνάγνωση, αναγνωστική κατανόηση, αναγνωστική ευχέρεια, στρατηγικές, κειμενοκεντρική διδασκαλία, ολική (balance) διδασκαλία της ανάγνωσης, mini lessons, ομαδική (ομαδοσυνεργατική) διδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, τμήμα ένταξης

 • για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης μαθητών Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού, και πρώτων τάξεων Γυμνασίου

 • για την ανάπτυξη και ενίσχυση της αναγνωστικής ευχέρειας μαθητών Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού, και πρώτων τάξεων Γυμνασίου

 • για μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στη συνηθισμένη διδασκαλία

 • για μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες

 • για μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες ανεξάρτητα από την αιτία τους

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ