Μαθησιακές Δυσκολίες & Γλώσσα - Γραφή & Διδακτικές Εφαρμογές Μεγαλύτερη προβολή

Μαθησιακές Δυσκολίες & Γλώσσα - Γραφή & Διδακτικές Εφαρμογές

60,00 € με Φ.Π.Α

Συγγραφέας: Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

ISBN: 978-618-83975-6-9

Σελ.: 347

Έτος έκδοσης: Σεπτέμβριος 2018


e-book

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Τζιβινίκου, Σ. (2018). Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα: Γραφή Διδακτικές Εφαρμογές. Πακέτο Στρατηγικών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 4ο βιβλίο. Βόλος: Readnet Publications.

Περιγραφή: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει έτοιμο-προς-χρήση εκπαιδευτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό και τον/την ειδικό/ειδική παιδαγωγό και τους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στη γραφοκινητική δεξιότητα και αντιγραφή, στην ορθογραφία, και κυρίως στην αυθόρμητη / δημιουργική γραφή. Περιλαμβάνει καλές πρακτικές για την ενίσχυση της γραφοκινητικής δεξιότητας. Περιλαμβάνει επίσης, μεγάλη συλλογή στρατηγικών για την ανάπτυξη και ενίσχυση της κωδικοποίησης (γενικά γραφής), των μορφοσυντακτικών δεξιοτήτων και της γνώσης της γραμματικής. Επίσης μεγάλη έμφαση δίνεται στις στρατηγικές που βασίζονται στο μοντέλο των Graham, Harris για την ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπροσδιορισμένης γραφής (Self-Regulated Strategy for writing), και τα αντίστοιχα στάδια ανάπτυξης της αυθόρμητης/δημιουργικής γραφής.

Οι στρατηγικές οι οποίες περιλαμβάνονται στο βιβλίο, προτείνονται για ομαδική (ομαδοσυνεργατική) διδασκαλία, για διαφοροποιημένη διδασκαλία στην τυπική τάξη, και παρεμβάσεις στα τμήματα ένταξης. Μπορούν να προσαρμοστούν στη διδασκαλία ατομικών μαθημάτων ενίσχυσης της ανάγνωσης. Μπορούν να προσαρμοστούν στην διδακτική προσέγγιση των «μικρών παρεμβάσεων» (mini lessons).

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

 • Στίξη - Κεφαλαία-πεζά  

 • Οικογένειες λέξεων  

 • Συνώνυμα-Αντώνυμα  

 • Γραμματικά φαινόμενα  

 • Τα ομόηχα άρθρα της/τις  

 • Τα ουσιαστικά  

 • Τα επίθετα  

 • Οι βαθμοί του επιθέτου  

 • Το ρήμα  

 • Οι χρόνοι του ρήματος  

 • Οι μετοχές

 • Γράφω προτάσεις  

 • Γράφω γράμμα-επιστολή-e-mail  

 • Γράφω μια ιστορία - αφηγούμαι (story grammar)  

 • Επιχειρηματολογώ (γράφω τη γνώμη μου)  

 • Περιγράφω  

 • Περιγράφω αντικείμενο  

 • Περιγράφω ζώο  

 • Περιγράφω κτίριο  

 • Περιγράφω πρόσωπο  

 • Περιγράφω τόπο  

 • Γράφω περίληψη  

 • Γράφω περίληψη: Βήματα  

 • Γράφω περίληψη: Παραδείγματα εφαρμογών  

 • Γράφω περίληψη: Ασκήσεις

Κωδικοποίηση, γραφοκινητική δεξιότητα, αντιγραφή, ορθογραφία, αυθόρμητη γραφή, δημιουργική γραφή, γραμματική, αυτοπροσδιοριζόμενη γραφή, σelf-ρegulated σtrategy, ομαδική (ομαδοσυνεργατική) διδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, τμήμα ένταξης.

 • για μαθητές με δυσκολίες στη γραφή, που δεν ανταποκρίνονται στη συνηθισμένη διδασκαλία

 • για μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες

 • για μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες ανεξάρτητα από την αιτία τους

 • για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ΟΛΩΝ των μαθητών

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ