Ο Γραμματισμός ως Κοινωνική Πρακτική: Τέσσερις Μελέτες στις Σπουδές Γραμματισμού Μεγαλύτερη προβολή

Ο Γραμματισμός ως Κοινωνική Πρακτική: Τέσσερις Μελέτες στις Σπουδές Γραμματισμού

9,99 € με Φ.Π.Α

ISBN: 978-618-84140-3-7


e-book

Σύντομη περιγραφή: Το παρόν βιβλίο εισάγει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε ζητήματα του γραμματισμού στα πλαίσια του πεδίου των Σπουδών Γραμματισμού (Literacy Studies) και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς/ές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες που ασχολούνται με ζητήματα περιγραφής, ανάλυσης και διδασκαλίας του γραμματισμού. Ο γραμματισμός στο παραπάνω πεδίο συνιστά κοινωνική πρακτική (social practice): ικανότητα παραγωγής και πρόσληψης του γραπτού λόγου που δεν μπορεί να αποκοπεί τόσο από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ο γραμματισμός «τοποθετείται» και αποκτάει νόημα όσο και από τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις και σχέσεις εξουσίας με τις οποίες είναι «εμποτισμένος». Η οπτική του γραμματισμού ως πρακτική παρουσιάζεται σε δύο επίπεδα. Στο θεωρητικό επίπεδο δύο μελέτες εστιάζουν στις έννοιες του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του κριτικού γραμματισμού του Paulo Freire ενώ στο εμπειρικό επίπεδο δύο μελέτες προτείνουν ένα πλαίσιο ανάλυσης σχολικών πρακτικών ως πλεγμάτων γλωσσικής χρήσης και πράξεων (nexcuses of doings and sayings) και των ειδών λόγου (genres), που προέκυψαν σ’ αυτές, ως προσανατολισμών αντίληψης των κειμένων.

 

Συγγραφέας: Φίλιππος Τεντολούρης, (PhD in Educational Linguistics - King's College London) Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

1. Η λειτουργική οπτική του αναλφαβητισμού: επιστημολογικά προβλήματα μίας αυτόνομης οπτικής του γραμματισμού

2. Ο κριτικός γραμματισμός του Paulo Freire: επιστημολογικά προβλήματα μίας αυτόνομης οπτικής του γραμματισμού

3. Κατασκευάζοντας διαθεματικά κείμενα: η άρρητη χρήση εκφραστικών πρακτικών γραμματισμού στην Ευέλικτη Ζώνη

4. Πολυτροπικά είδη λόγου και πρακτικές γραμματισμού: προς ένα εθνογραφικό πλαίσιο κατανόησης

Γραμματισμός, Σπουδές Γραμματισμού (Literacy Studies), Κοινωνική Πρακτική (Social Practice), Λειτουργικός Αναλφαβητισμός,  Κριτικός γραμματισμός, Πλέγματα γλωσσικής χρήσης και πράξεων (Nexcuses of doings and sayings), Είδη λόγου (genres).

Το παρόν βιβλίο εισάγει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε ζητήματα του γραμματισμού στα πλαίσια του πεδίου των Σπουδών Γραμματισμού (Literacy Studies) και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς/ές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες που ασχολούνται με ζητήματα περιγραφής, ανάλυσης και διδασκαλίας του γραμματισμού.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ