Η Διδακτική της Γραφής και η Ψυχοκινητική Εκπαίδευση σε παιδιά Νηπιαγωγείου με Νοητική Υστέρηση Μεγαλύτερη προβολή

Η Διδακτική της Γραφής και η Ψυχοκινητική Εκπαίδευση σε παιδιά Νηπιαγωγείου με Νοητική Υστέρηση

9,99 € με Φ.Π.Α

ISBN: 978-618-84140-4-4


e-book

Σύντομη περιγραφή: Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο διερευνά τις στάσεις εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της ψυχοκινητής αγωγής στη διδασκαλία της γραφής σε παιδιά με νοητική υστέρηση. Συγκεκριμένα, μελετάται η ιστορική και κοινωνική πλαισίωση της γραφής ως πολιτισμικού προϊόντος (η γραφή ως «γραμματισμός») και αναδεικνύεται η σχέση των ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων με την εκμάθηση της γραφής. Από την ποσοτική και ποιοτική συλλογή και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση δραστηριοτήτων ψυχοκινητικής αγωγής για την εκμάθηση της γραφής, έχουν κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό τις προτεινόμενες στα σχετικά θεσμικά κείμενα οδηγίες και ακολουθούν πρακτικές που δείχνουν ότι συνδυάζουν τη διδασκαλία της γραφής με την ψυχοκινητική αγωγή. Γι’ αυτό υποστηρίζεται ότι επιπλέον παραμετροποιημένες έρευνες είναι αναγκαίες για τη βαθύτερη διερεύνηση του ζητήματος της σχέσης μεταξύ ψυχοκίνησης και διδασκαλίας της γραφής. Το παρόν βιβλίο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς/ες, εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες που ασχολούνται με ζητήματα διδασκαλίας της γραφής σε άτομα με νοητική υστέρηση.

 

Συγγραφέας:  Νάνσυ Φίλιου - Χατζησαββίδου, [email protected]

   Ειδική Παιδαγωγός Προσχολικής Εκπαίδευσης,

   Υποψ. Διδάκτορας Ειδικής Αγωγής,

   Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης, ΑΠΘ

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

1. Γραφή και Γραμματισμός
2. Το πέρασμα από τον προφορικό στον γραπτό λόγο
3. Γραφή και ψυχοκινητική αγωγή στα παιδιά με νοητική υστέρηση
4. Η μεθοδολογία της έρευνας και το πλαίσιο ανάλυσης των δεδομένων
5. Τα αποτελέσματα της έρευνας
6. Συμπεράσματα

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ