Μαθησιακές Δυσκολίες & Γλώσσα - Φωνημική και Φωνολογική Επίγνωση Μεγαλύτερη προβολή

Μαθησιακές Δυσκολίες & Γλώσσα - Φωνημική και Φωνολογική Επίγνωση

50,00 € με Φ.Π.Α

Συγγραφέας: Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

ISBN: 978-618-83975-1-4

Σελ.: 272

Έτος έκδοσης: Σεπτέμβριος 2018


e-book

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Τζιβινίκου, Σ. (2018). Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα: Φωνημική και Φωνολογική Επίγνωση. Πακέτο Στρατηγικών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 1ο βιβλίο. Βόλος: Readnet Publications.

Περίληψη:

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει έτοιμο-προς-χρήση εκπαιδευτικό υλικό για τον/την εκπαιδευτικό και τον/την ειδικό/ειδική παιδαγωγό και τους μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση της πρώτης ανάγνωσης, της αποκωδικοποίησης και της πρώτης γραφής, κωδικοποίησης. Έχει προσανατολισμένο στον κώδικα- γράμματα (phonics) και μπορεί να αξιοποιηθεί σε διδασκαλία «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up). Ωστόσο, αποτελεί εξαιρετικό υλικό για την ενίσχυση του αναδυόμενου γραμματισμού στην προσχολική ηλικία.

Οι διδακτικές εφαρμογές και τα παραδείγματα είναι βασισμένα στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας, της Α και Β τάξης Δημοτικού.

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

 • Μαθαίνω να γράφω - Ιχνηλασία

 • Οπτικοποίηση – Μνημονικές στρατηγικές

 • Αφίσες του Ελληνικού Αλφάβητου

 • Αναγνωρίζω το γράμμα - Κεφαλαία

 • Αναγνωρίζω το γράμμα - Πεζά

 • Κόβω και κολλάω λέξεις που αρχίζουν από…

 • Ενίσχυση εκμάθησης συμπλεγμάτων

 • Μαθαίνω τα Δίψηφα φωνήεντα

 • Μαθαίνω τα Δίψηφα σύμφωνα  

 • Μαθαίνω τα Συμπλέγματα

 • Καρτέλες με εικόνες-λέξεις (flash-cards)

 • Ασκήσεις Elconin

 • Αναγνωρίζω φωνούλες & ομοιοκαταληξίες (ρίμες)

 • Αναγνωρίζω φωνούλες χτυπώ παλαμάκια  

 • Αναγνωρίζω ρίμες και αρχική, μεσαία, τελική συλλαβή

Ανάγνωση, φωνημική επίγνωση, φωνολογική επίγνωση, αποκωδικοποίηση, αναδυόμενος γραμματισμός, πρώτη ανάγνωση, phonics, διδασκαλία bottom-up, προσχολική ηλικία, πρώτη σχολική ηλικία, Α τάξη Δημοτικού

 • για την ενίσχυση του αναδυόμενου γραμματισμού στην Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

 • για μαθητές που δεν ανταποκρίνονται στη συνηθισμένη διδασκαλία

 • για μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες

 • για μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες ανεξάρτητα από την αιτία τους

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ