Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά - Κλάσματα και Δεκαδικοί αριθμοί (Μη αρνητικοί ρητοί αριθμοί) Μεγαλύτερη προβολή

Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά - Κλάσματα και Δεκαδικοί αριθμοί (Μη αρνητικοί ρητοί αριθμοί)

60,00 € με Φ.Π.Α

Συγγραφέας: Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

ISBN: 978-618-84085-5-5

Σελ.: 398

Έτος έκδοσης: Δεκέμβριος 2018

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Τζιβινίκου, Σ. (2018). Μαθησιακές Δυσκολίες και  Μαθηματικά. Κλάσματα και Δεκαδικοί αριθμοί (Μη αρνητικοί ρητοί αριθμοί). Πακέτο Στρατηγικών για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, 8ο βιβλίο. Βόλος: ReadnetPublications.

Σύντομη περιγραφή: Τα κλάσματα ως γνωστικό αντικείμενο προκαλούν δυσκολίες στους μαθητές σε όλον τον κόσμο καθώς και σημαντικό άγχος στους ενήλικες πολίτες. Η σωστή διαχείριση των κλασμάτων, των δεκαδικών και των ποσοστών είναι μία δεξιότητα η οποία αποκτιέται στις τάξεις του Δημοτικού. Για την αποτελεσματική διδασκαλία των δεκαδικών αριθμών και των ποσοστών είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί μία εξίσου αποτελεσματική διδασκαλία στα κλάσματα. Η ελλιπής κατανόηση των κλασμάτων στο Δημοτικό έχει αρνητικές επιπτώ­σεις στην μετέπειτα πορεία των μαθητών.

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι αποτελέσει τον οδηγό διδασκαλίας του  εκπαιδευτικού και κυρίως του ειδικού παιδαγωγού που διδάσκει σε τμήματα ένταξης και άλλα πλαίσια ειδικής εκπαίδευσης, σε θέματα που αφορούν στην έννοια  των κλασμάτων και της σύνδεσης αυτών με τους δεκαδικούς αριθμούς και τα ποσοστά. Περιέχονται ακόμη προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο αρχικά μπορεί να οικοδομηθεί στα μικρά παιδιά μια στοιχειώδης κατανόηση των κλασμάτων. Περιγράφονται στη συνέχεια στοχευμένες διεργασίες μέσα από τις οποίες οι μαθητές της Γ΄ και της Δ΄ τάξης του Δημοτικού κατανοούν την έννοια των κλασμάτων και των υπολογισμών που περιλαμβάνουν κλάσματα. Με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρονται συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισης των διαφόρων μαθησιακών δυσκολιών με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης και την αξιοποίηση της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης καθενός μαθητή ξεχωριστά˙ έτσι ώστε ολοκληρώνοντας ο μαθητής την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να κατέχει σε ικανοποιητικό βαθμό τις σχετικές με τα κλάσματα απαραίτητες και προαπαιτούμενες για το Γυμνάσιο υπολογιστικές δεξιότητες.

 

Σημείωση: Στο βιβλίο χρησιμοποιείται ο όρος κλάσματα αντί των ρητών αριθμών που χαρακτηρίζονται από τον αντίστοιχο αυστηρό μαθηματικό ορισμό. Αναφερόμενοι στον όρο κλάσματα συμπεριλαμβάνουμε τους δεκαδικούς και τα ποσοστά.

Περισσότερες λεπτομέρειες

share

  • Η διδασκαλία των βασικών αριθμητικών πράξεων

  • Βασικές δεξιότητες για την κατανόηση και την εκτέλεση των βασικών αριθμητικών πράξεων

  • Αποτελεσματικές στρατηγικές για τους μαθητές που δυσκολεύονται στον χειρισμό των φυσικών αριθμών και την εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων

  • Διαφοροποιημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου για τα Μαθηματικά

  • Εκπαιδευτικό υλικό, έτοιμο-προς-χρήση από τα νήπια και τους μαθητές

  • Σχέδια διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού

Κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί, η αρνητικοί ρητοί αριθμοί, πράξεις κλασμάτων, πράξεις δεκαδικών, μετατροπές κλασμάτων σε δεκαδικούς, μετατροπές δεκαδικών σε κλάσματα, ποσοστά.

  • για μαθητές που δυσκολεύονται με την κατανόηση της έννοιας των κλασμάτων,

  • για μαθητές που δυσκολεύονται να συγκρίνουν και να ταξινομήσουν τα κλάσματα,

  • για μαθητές που έχουν δυσκολία στην ταξινόμηση των κλασμάτων σε μία αριθμοσειρά και

  • για μαθητές που δεν μπορούν να εκτελέσουν αριθμητικούς υπολογισμούς κλασμάτων με ευχέρεια.

ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ