Ειδική Αγωγή-Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & Μαθηματικά

Posted by
Το ετήσιο πρόγραμμα "Ειδική Αγωγή - Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά" είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο (Τροπολογία Φίλη και Τροπολογία Γαβρόγλου)

Επαγγελματικά Δικαιώματα στην Ειδική Αγωγή

Posted by
Τροπολογία Φίλη (για αναπληρωτές) - Τροπολογία Γαβρόγλου (για εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς)

Ειδική Αγωγή - Ψυχομετρικά Εργαλεία: Νέος Κύκλος 2018-2019

Posted by
Η ετήσια επιμόρφωση Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης Σωτηρίας Τζιβινίκου.

Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Posted by
Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχει αρκετά σχετικά χαρακτηριστικά, τα οποία παρατηρούνται σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα. Τα χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών ποικίλλουν από άτομο σε άτομο.

Διαταραχή Γραπτής έκφρασης/δυσορθογραφία/δυσγραφία

Posted by
Τα κριτήρια του εγχειριδίου DSM-IV-TR για τη διαταραχή της γραπτής έκφρασης είναι οι γραπτές δεξιότητες (όπως μετριούνται με βάση προτυποποιημένα τεστ ή με βάση λειτουργική αξιολόγηση) που παρουσιάζονται ουσιαστικά πιο χαμηλά από εκείνες που αναμένεται με βάση τη χρονολογική ηλικία του ατόμου, τη μετρημένη ευφυΐα του και την κατάλληλη για την ηλικία του εκπαίδευση (κριτήριο Α).
  • 1
  • 2
Showing 1 to 5 of 7 (1 Pages)