Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες


Κοινά στοιχεία που μπορεί να δείχνουν ότι ένα άτομο μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
 • δυσκολία με την ανάγνωση και/ή τη γραφή,
 • προβλήματα με μαθηματικές δεξιότητες,
 • δυσκολίες στη μνήμη,
 • προβλήματα διατήρησης της προσοχής,
 • δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες,
 • φτωχή ικανότητα συντονισμού,
 • δυσκολία με έννοιες που σχετίζονται με τον χρόνο
 • πρόβλημα στην οργάνωση
Παράλληλα, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να επιδεικνύει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • παρορμητική συμπεριφορά,
 • ακατάλληλη ανταπόκριση σε σχολικές ή κοινωνικές περιστάσεις,
 • δυσκολία συγκέντρωσης στο έργο (εύκολη απόσπαση της προσοχής),
 • αδυναμία εύρεσης του κατάλληλου τρόπου για να εκφράσουν κάτι,
 • μη συνεπής σχολική απόδοση,
 • ανώριμος τρόπος ομιλίας,
 • δυσκολία στην καλή ακρόαση,
 • προβλήματα αντιμετώπισης νέων καταστάσεων στη ζωή τους,
 • προβλήματα στην κατανόηση λέξεων ή εννοιών.